Duyuru Detayları
           Duyuru Detayları ¬
Yapım İşi, Hizmet Alımı ve Mal Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar (01.09.2013)

01.09.2013

Yeni Sayfa 1

Yapım İşi, Hizmet Alımı ve Mal Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar

"4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar" a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 31 Ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 29 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

"4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar" a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 31 Ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 29 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir

"4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar" a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 31 Ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 29 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir: