İhalematik - Standart Formlar
 

//

jj

İHALEMATİK

 

İHALEMATİK MENÜ

DUYURULAR

 Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yön. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.10.2014)  

 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.10.2014)  

 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11.09.2014)  

 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (16.08.2014)  

 Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (16.08.2014)  

 Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.08.2014)  

 Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yön. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(16.08.2014)  

 Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.28. Maddesinin Yürütmesi Durdurulmuştur (14.06.2014)  

 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmıştır. (19.02.2014)  

 KİK 2014 Yılı Eşik Değerlerini Açıkladı (01.02.2014)  

 Yapım İşi, Hizmet Alımı ve Mal Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar (01.09.2013)  

 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (23.08.2013)  

 Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararının Uygulanmasına İlişkin Duyuru  

 Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadına Dair Yönetmelik (13.04.2013)  

 Mal Alımları İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadına Dair Yönetmelik (13.04.2013)  

 Hizmet Alımları İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadına Dair Yönetmelik (13.04.2013)  

 Danışmanlık hizmet Alımları İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadına Dair Yönetmelik (13.04.2013)  

 Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.04.2013)  

 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği (11.06.2011)  

rtr

EKAP HAKKINDA BİLGİLER

 

EKAP(Elektronik kamu Alımları Platformu) KİK tarafından  ihale işlemlerinin daha şeffaf olarak gerçekleşmesi, kırtasiye giderlerinin azaltılması amacıyla devreye alınmıştır. İstisna kapsamındaki ihalelere ve kapsam dışı ihalelere ilişkin dokümanlar EKAP üzerinden hazırlanmayacaktır. Doküman hazırlama işlemleri tamamlanmış ihalelere ilişkin Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlar EKAP tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. İhale takibi, ihale sonuç ilanı ve zeyilnameler, yasaklılık sorgulaması da EKAP üzerinden yapılacaktır.

EKAP S1.0’da istekliler için ana süreçlerdeki en önemli değişiklik isteklilerin ihale dokümanını görmek için idareye gitmelerine gerek olmamasıdır. İstekliler vatandaş ekranından EKAP’a kayıt olmadan EKAP üzerinden ihale dokümanına ve ilanlara erişebilirler.

Bazı idarelerin, ihalelerine katılmak isteyen firmaları EKAP'ta kayıtlarının olmaması halinde ihalelerine katılmalarının mümkün olamayacağı yönünde tereddüde düşürdüğü anlaşılmıştır. Gerçek veya tüzel kişilerin ihale dokümanını eskiden olduğu gibi idareden satın alabilmeleri, kağıt bazlı tekliflerini zarf içinde ilgili idareye verebilmeleri ve ihaleyi kazanmaları halinde haklarında idarelerce EKAP'tan teyit alınabilmesi için EKAP'a kayıt olmaları zorunlu değildir.

İhalelere katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, EKAP’ta oluşturulan ihalelere ilişkin belirlenen kriterlere göre arama yapabilecek ve arama sonucunda istedikleri ihalenin detaylı bilgilerine erişebilecektir. İhale ilanı yayımlanan ihalelerin ilanlarına da bu sayfadan erişilebilecektir.İhale dokümanı, bedel ödenmeksizin EKAP üzerinden indirilebilecektir. Bununla birlikte dokümanın bu şekilde indirilmesi, indirene istekli olabilecek sıfatını kazandırmayacaktır.


 

 

 


 

Bu site Eco Bilşim Hizmeteri Ltd Şti'nin bir hizmetidir.